Giỏ hàng

SP nhà Tịnh Duyên

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !

Vườn Nhà Duyên - là một trong những địa chỉ trực tiếp canh tác hữu cơ theo mùa vụ, chia sẻ các sản phẩm hoa màu của vườn, sản xuất và tư vấn sản phẩm dưỡng sinh uy tín.

Thuần Chay đang chia sẻ các sản phẩm của vườn nhà Tịnh Duyên: 

- Trà bancha 

- Bột sắn dây

- Mơ muối 

- Chanh muối

- Rong biển Kombu

- Và các loại đậu khác