Giỏ hàng

VinaTran Mỡ Trăn

VinaTran Mỡ Trăn

Trên bao bì sản phẩm ghi thêm cách bảo quản nữa thì tốt. Mình mua về không biết nên bảo quản trong tủ lạnh hay ở ngoài. 
Tương ngon và miso ngon.

Trên bao bì sản phẩm ghi thêm cách bảo quản nữa thì tốt. Mình mua về không biết nên bảo quản trong tủ lạnh hay ở ngoài. 
Tương ngon và miso ngon.