Giỏ hàng

Bạn Thảo Phương

Bạn Thảo Phương

Nước tương ban đầu cháu thấy đúng khó ăn vì mặn, cháu pha thêm chanh, đường, tỏi ớt. Khi dùng quen thì vị đậm đà, giờ cả nhà không ăn được vị lờ lợ của nước tương công nghiệp. Ông bà khen vị nước tương của ngày xưa

Nước tương ban đầu cháu thấy đúng khó ăn vì mặn, cháu pha thêm chanh, đường, tỏi ớt. Khi dùng quen thì vị đậm đà, giờ cả nhà không ăn được vị lờ lợ của nước tương công nghiệp. Ông bà khen vị nước tương của ngày xưa