Giỏ hàng

Bạn Hiền Trang

Bạn Hiền Trang

Sản phẩm chất lượng mua ở tỉnh xa khó quá, đóng chai thuỷ tinh tốt nhưng khó vận chuyển quá. Giao hàng ở Gia Nghĩa đã vỡ 2 lần, tôi hiểu cái khó nhưng mong Thuần Chay có thêm nhiều chi nhánh, đại lý ở các tỉnh thành

Sản phẩm chất lượng mua ở tỉnh xa khó quá, đóng chai thuỷ tinh tốt nhưng khó vận chuyển quá. Giao hàng ở Gia Nghĩa đã vỡ 2 lần, tôi hiểu cái khó nhưng mong Thuần Chay có thêm nhiều chi nhánh, đại lý ở các tỉnh thành